Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία

Τι είναι;

Η πρεσβυωπία είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλους τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 40-45 ετών. Έχει σχέση με την σταδιακή - προοδευτική μείωση της ικανότητας για κοντινή όραση και οφείλεται σε σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού που χάνει την ικανότητα να προσαρμόζει στις κοντινές αποστάσεις. Η σύγχρονη οφθαλμολογία δεν μπορεί προς το παρόν να αντιμετωπίσει αυτήν την αδυναμία στην προσαρμοστικότητα του φυσικού μας φακού, μπορεί όμως να βοηθήσει ουσιαστικά σε πολλές εξατομικευμένες περιπτώσεις με διάφορες εναλλακτικές λύσεις.