Μυωπία

Μυωπία

Τι είναι;

Η μυωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία που έχει ως αποτέλεσμα την δυσχέρεια στην μακρινή όραση, την οποία εμφανίζει ή θα εμφανίσει περίπου το 40% των ανθρώπων και φυσικά δεν θεωρείται «ασθένεια» ή «πάθηση».

Που οφείλεται;

Η εμφάνιση της μυωπίας αλλά και η πιθανή αύξηση της, είναι πολλές φορές (όχι πάντα) κληρονομική και συνεπώς γενετικά προκαθορισμένη από το γονιδίωμα μας (DNA). Επίσης στατιστικά πιθανόν να συνδέεται με την πολύωρη χρήση υπολογιστή σε καθημερινή βάση.

Συμπτώματα

Η συνηθέστερη ηλικία εμφάνισης της μυωπίας είναι η παιδική και ειδικότερα στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Λόγω της θολής όρασης που είναι και το κύριο σύμπτωμα το παιδί παρακολουθεί τηλεόραση σε κοντινή απόσταση όπως επίσης ανοιγοκλείνει τα μάτια του προσπαθώντας να δει καθαρότερα. Συχνά παραπονείται για δυσκολία καθαρής όρασης στον πίνακα και ενίοτε για πονοκεφάλους.

Διάγνωση

Η διάγνωση της μυωπίας γίνεται από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο με την εφαρμογή κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων.

Αντιμετώπιση

Η μυωπία αντιμετωπίζεται με: